Saz Strings - 0,18 mm.

 

Baglama/Kisa Sap

Kurzhals

 

VOLUME

 

Made in USA

 

Set 7 strings

Saz/Baglama Strings VOLUME- 0,18

12,50 €Preis